dimecres, 16 de maig de 2018

Diferències acadèmiques


En el meu fugaç pas per el món docent universitari vaig tenir l’oportunitat de viure coses sorprenents.
Una d’elles va ser quan es va contractar un nou professor per al departament de llengua espanyola del qual jo en formava part. Aquest professor en qüestió havia de ser el substitut del cap de departament que marxava cap a una altra universitat sueca (a Lund) on havia obtingut una plaça més interessant i prometedora que a la universitat on treballavem. El candidat  havia passat tots els filtres:  tenia un currículum enlluernador, llicenciatura, master i doctorat. Havia estat ja treballant en una universitat andalusa un temps, i gaudia de referències impecables del món acadèmic. Però al final, final, final de tot va sorgir un contratemps revelador que va dinamitar la contractació del candidat en qüestió.
El nostre director de departament havia  llegit la tesi doctoral del candidat , l’havia fet passar per una eina detectora de plagis i va descobrir que aquella tesi era una còpia, un plagi calcat i descarat de la tesi d’un altre acadèmic, el propi tutor de tesi del candidat. Aquest va ser motiu suficient perque es descartés  fulminantment la seva candidatura i s’optés per una altra persona.
I és que ara penso en tots els tramposos que circulen pel món ostentant títols i mèrits que en realitat no tenen. 
A Espanya, sobretot, n'hi ha un munt i els que tinguem títols emesos pels reis borbònics, d'ara endavant ens sentirem més avergonyits que mai, d'unes qualificacions que ens varen costar el nostre esforç. 
Tot per la mala reputació que tenen de ser basicament falses.

1 comentari:

Garbí24 ha dit...

I pensar que posem la vida en mans de gent que potser el títol que té no és del tot verídic....